Home   Jong Verkenners

Jong Verkenners

DE JONG VERKENNERS zijn die jongens van 11 tot 14 die luid zingend door je straat trekken, boomhutten maken, torens sjorren op het plein en tijdens de vakantie zie je ons in de Ardennen met tenten aan een rivier. Bij de jongverkenners gaan we een stapje verder. Je maakt er nieuwe vrienden, met vallen en opstaan. Op tocht met de rugzak en een vuurtje stoken, zo leren we de kneepjes van het vak. We wagen ons ook aan een toneelstuk of een stevig partijtje sport. Een vlot sjorren om er dan de beek mee af te varen of op tweedaagse gaan, fietsen met je patrouille, woudloperskeuken… dat is pas een spel zonder einde.

Hier maak je vrienden voor het leven.
We zijn jong, speels en creatief, bezig met de jongeren van vandaag. We mengen dit met sfeer en gewoonten die zich niet in woorden laten vatten.
Je moet het tikken van de regen op het tentzeil gehoord hebben om te weten wat het is…

Wil je meer inlichtingen of wil je lid worden? Neem dan contact op met een leider van de tak of eventueel via de groepsleider.

GEBED:

Heer,

wij danken u voor het stilaan te mogen ontdekken:

de schoonheid van de natuur
de spanning van de tochten
de fijne momenten rond het kampvuur.

Daarom durven wij u vragen, help elk van ons meer vreugde te brengen in het spel,
meer vriendschap te ervaren van het samenzijn,

zo zal er iets groeien in ons midden,
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

leiding:

Jens Mathijs

Vince Belles